ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

📢📢ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อนัดวันยื่นเอกสารฉบับจริงและกรอกใบสมัครได้ที่

🌸วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ณ อาคารวิทยาลัยสงฆ์ระยอง ชั้น 1 ห้องสำนักงานวิทยาลัย🌸

😊 รับสมัครพระภิกษุ สามเณร

👨‍🎓👩‍🎓คฤหัสถ์ (นักเรียนและประชาชนทั่วไปทั้งชาย-หญิง)

ประจำปีการศึกษา 2564

📲 แจ้งความประสงค์ยื่นเอกสารและกรอกใบสมัครได้ที่ / 091 808 4161 (ทั้งโทรและLINE)

LINE@ : @lib.mcuryg
FACEBOOK : ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

โพสต์เมื่อ :
2564-05-21 17:09:24
 187
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์