Dow มอบเสื้อสนับสนุน อสม. บ้านฉางและมาบตาพุด

Dow มอบเสื้อสนับสนุน อสม. บ้านฉางและมาบตาพุด

ระยอง- 9 กรกฎาคม 2564–กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) นำโดย นางสาวดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และนางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ มอบเสื้อจำนวน 1,442 ตัว รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางและ38 ชุมชน ในเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านอนามัยและสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายสมชาย วสุอนันต์กุล ประธาน อสม. เทศบาลเมืองบ้านฉางเป็นตัวแทนรับมอบ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของ อสม.ในการปฏิบัติภารกิจอย่างเข็มแข็งร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงตำรวจในพื้นที่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความตื่นตัวในหมู่ประชาชน เพื่อช่วยกันลดโอกาสในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งเสริมสุขอนามัยสูงสุดของประชาชนในชุมชน

โพสต์เมื่อ :
2564-07-09 14:36:23
 176
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์