ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง นั่งรับเรื่องราวและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง นั่งรับเรื่องราวและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

          ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง นั่งรับเรื่องราวและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  มี สท.จารึก ธีรชัย สท.สมนึก บุญประคม สมคิด ขอบอรัญ ที่ปรึกษานายกฯ ให้การต้อนรับ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ที่ภายนอกอาคารที่จอดรถเทศบาลเมืองบ้านฉาง นับเป็นอีกหนึ่งงานบริการที่จะเข้าถึงชาวบ้าน.

โพสต์เมื่อ :
2564-07-21 10:46:17
 689
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์