• หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวระยอง เดินหน้าศึกษามอเตอร์เวย์สาย 7 เชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งรองรับ EEC

กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวระยอง เดินหน้าศึกษามอเตอร์เวย์สาย 7 เชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งรองรับ EEC

  • หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวระยอง เดินหน้าศึกษามอเตอร์เวย์สาย 7 เชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งรองรับ EEC

กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวระยอง เดินหน้าศึกษามอเตอร์เวย์สาย 7 เชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งรองรับ EEC

กรมทางหลวง เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวระยอง เดินหน้าศึกษามอเตอร์เวย์สาย 7 เชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งรองรับ EEC  การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 -12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศไพลิน ชั้น 8  โรงแรมบีซีพี บ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ และผ่านแอปพลิเคชั่น ซูม

 

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา เป็นการก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 กับอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินอู่ตะเภา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง พร้อมยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ ตามแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นประตูการค้าและเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งที่สำคัญของเอเชียแปซิฟิก เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุน อุตสาหกรรม และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการเมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา

เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย  บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนลดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมตลอดแนวเส้นทาง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ และยกระดับการคมนาคมขนส่งของไทยให้เป็นที่หนึ่งในภูมิภาค

 

โพสต์เมื่อ :
2564-07-29 11:02:40
 267
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์