• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองบ้านฉาง ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GC และบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (SYS) ที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนชุด PPE จำนวน 1 กล่อง เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเทศบาลเมืองบ้านฉางในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

โพสต์เมื่อ :
2564-08-05 14:01:20
 566
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์