บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรม WHA ได้มอบอุปกรณ์ป่้องกันโควิด19

บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรม WHA ได้มอบอุปกรณ์ป่้องกันโควิด19

          บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรม WHA ได้มอบอุปกรณ์ป่้องกันโควิด19 และเตียงสำหรับรับรองผู้ติดเชื่อโควิด - 19 โดยมี นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางเป็นผู้รับ และ ได้มอบ อุปกรณ์ป่้องกันโควิด และเตียงสำหรับรับรองผู้ติดเชื่อโควิด - 19 ที่ศูนย์ผู้ติดเชื่อ หรือโรงพยาบาลสนาม มาบชลูด ที่ศูนย์ผู้ป่วย 60 พรรษามหาราชินี ซึ่งเปลี่ยนเป็นโรงบาลสนามมาบชลูด โดยมีนายจำนง จ้อยทองมูล ประธานชุมชนมาบชลูดเป็นผู้รับมอบ 

โพสต์เมื่อ :
2564-09-14 12:21:10
 328
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์