ชุมชนหนองแฟบ เหลียวหลัง แลหน้า สู่อนาคต นับจากนี้ไป

ชุมชนหนองแฟบ เหลียวหลัง แลหน้า สู่อนาคต นับจากนี้ไป

@ชุมชนหนองแฟบ เหลียวหลัง แลหน้า สู่อนาคต นับจากนี้ไป 
ใกล้ถึงวันเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย.นี้ ทำให้ย้อนคิดถึงอดีตชุมชนหนองแฟบ (บ้านเรา)ในสมัยเรายังเป็นวัยรุ่น คุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน(ผู้ใหญ่ อ้อก แจ่มแจ้ง)หมู่บ้านเรามีบ้านเรือนไม่มากนักตั้งกระจัดกระจายไปในมุมต่างๆ ของหมู่บ้าน แต่ที่น่าจดจำคือ ความสมัครสมานสามัคคีมีให้เห็นทั้งหมู่บ้าน (ต่างกับปัจจุบัน) เคยมีโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นสะดมและทำร้ายไล่ฆ่ากันในหมู่บ้าน คุณพ่อในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็รวบรวมสมัครพรรคพวกและญาติพี่น้องออกไปช่วยเหลือใครมีอาวุธประจำกายสิ่งใดพอหยิบฉวยได้ก็ไปช่วยกัน พร้อมออกลาดตระเวณรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่(ซึ่งมีอยู่น้อย)ไม่ต้องรอคำสั่งแต่งตั้งชุดนั้นชุดนี้ให้ยุ่งยาก หมู่บ้านเราก็ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาได้ แต่ก็เหลือความรักความสามัคคีที่ยังคงอยู่

ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ทำหน้าที่เกือบทุกอย่าง ผัวเมียทะเลาะกัน ข้อพิพาทเรื่องที่ดิน การกู้ยืมเงินระหว่างลูกบ้านต้องเป็นพยานให้ลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วย แม้แต่ลูกบ้านจะทำบัตรประชาชน-จะขึ้นทะเบียนทหารก็ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่บ้าน เราในฐานะลูกผู้ใหญ่ก็จะถูกใช้ให้ทำทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่ขับรถไปส่งลูกบ้านไปติดต่อราชการที่อำเภอเมืองระยอง (ที่ตั้งปัจจุบัน)

ต่อมาเมื่อฝ่ายปกครองจัดตั้งและยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ถูกยกเลิกไป เรามีเลือดพ่ออยู่เต็มตัวมีความผูกพันกับหมู่บ้านและชุมชนหนองแฟบมาแต่เกิด นับถอยหลังไป 20 ปีเศษ จึงลงสมัครเป็นกรรมการชุมชนหนองแฟบและได้รับเลือกเป็นประธานชุมชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้บางช่วงเวลาจะถูกเกมการเมืองกลั่นแกล้งโดยผู้บริหารท้องถิ่นในขณะนั้นร่วมมือกับกลุ่มคู่แข่งขัน เมื่อทีมเราชนะการเลือกตั้ง แต่นายกเทศมนตรีในขณะนั้นไม่เซนต์คำสั่งแต่งตั้ง สุดท้ายเราก็ต้องรักษาสิทธิ์นำเรื่องฟ้องร้องต่อศาลปกครองระยอง ผลคดีศาลตัดสินให้ฝ่ายเราชนะคดี ช่วงต่อสู้คดีที่ศาลปกครองก็ต้องหยุดทำหน้าที่ไป 1 ปีเศษๆ โดยมีฝ่ายคู่แข่งขันเข้ามารักษาการประธานชุมชนแทน(สมประโยชน์ร่วมกัน) หลังจากนั้นก็เข้ามาทำหน้าที่ประธานชุมชนจนถึงปัจจุบัน

นับถอยหลัง 20 กว่าปีที่ทำหน้าที่ประธานชุมชนหนองแฟบ เราได้ทำสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนเราเกิดการพัฒนาเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ก็ยังมีเป้าหมาย มีสิ่งที่จะต้องทำให้ถึงจุดหมายปลายทางอีกมากมายเช่นกัน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดี มีสุขภาพที่ดี พัฒนาเด็กๆและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต พัฒนาการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองและรักสามัคคีดั่งเช่นในอดีต

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่ เวลา 8.00-15.00 น. เลือกกรรมการชุมชนหนองแฟบ เลือกทีม”พัฒนาชุมชน คนทำงาน”
เอาอีกครั้ง เอาคนทำงาน เอาทีมพัฒนาชุมชน ด้วยผู้สมัครทีมงานคุณภาพ
เบอร์ 10 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง
“ 11 นางวรรณา บุญใคร่
“ 12 นายนิมิตร ฤทธิ์บำรุง
“ 13 นายธัช พลอยทับทิม
“ 14 นางธนัญภัส สนิทวาจา
“ 15 นางรัชนี มานะ
“ 16 นายขวัญใจ แจ่มแจ้ง
“ 17 นายประเวท จำรัส
“ 18 นายณัฐดนัย ทำเนาว์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน
1.นายประไพ ใจตั้ง
2.นายพิสมัย ประจง
3.นายชลอ บุญสม

ผู้ช่วยคณะกรรมการชุมชน
1.นายกรกช ใจตั้ง
2.นายมานะ เปรื่องปราชญ์
3.นายสมนึก เดชคุ้ม
4.นายวิเชษฐ ทองดอนคำ
5.นายวิทวัส สนิทวาจา
6.นางสำเภา พุ่มพวง
7.น.ส.เครือมาศ บุญใคร่
8.น.ส.นิธิภาวี จำรัส
9.นางวิรัตน์ แจ่มแจ้ง
10.นางแอ๋ว สนิทวาจา

เราขอสานต่อนโยบาย…
1. จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภาคเอกชนอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมทุกครัวเรือน
2. จัดทำโครงการช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยขอใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดทำโครงการต่อเนื่อง
3. จัดทำโครงการมอบถุงยังชีพ แจกข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้กับทุกๆ ครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาชุมชนด้วยแนวนโยบายสร้างสรรค์ ถนนสวย ถนนปลอดภัย ไฟฟ้าสว่าง
-การจัดการปัญหาขยะล้นเมือง
-การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นภารกิจของทีมพัฒนาชุมชนในการติดตามมาโดยตลอด ขณะนี้งบประมาณอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บริเวณชายหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบต่อไปจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมาบตาพุดอีกแห่งเร็วๆ นี้ และจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

ทีมพัฒนาชุมชน เรามีทีมงาน เราทำงานเป็นทีม…เลือกทีมพัฒนาชุมชน เลือกคนทำงาน ผลงานเด่นชัด โปร่งใส ทั่วถึง เป็นที่พึ่งประชาชน

โพสต์เมื่อ :
2564-11-04 13:06:13
 258
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์