• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 กนอ. ผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุคอมเพล็กซ์ ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 กนอ. ผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุคอมเพล็กซ์ ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 กนอ. ผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุคอมเพล็กซ์ ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 กนอ. ผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุคอมเพล็กซ์ ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ

            วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) พร้อมคณะผู้บริหาร กนอ. ผู้บริหารนิคมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุคอมเพล็กซ์ ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคอุตสาหกรรม ณ วัดซอยคีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
ซึ่งยอดผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินจำนวน 1,372,663.75 บาท

โพสต์เมื่อ :
2564-11-12 12:15:55
 393
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์