ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมรับรางวัลด้านพลังงานของประเทศไทย Thailand Energy Award ประจำปี 2021

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมรับรางวัลด้านพลังงานของประเทศไทย Thailand Energy Award ประจำปี 2021

     วันนี้ (20 ธันวาคม 2564) คุณรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมรับรางวัลด้านพลังงานของประเทศไทย Thailand Energy Award ประจำปี 2021 กับคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่ง PTTLNG เป็น 1 ใน 4 บริษัทในประเทศไทย ที่ได้รางวัลประเภททีมงานด้านพลังงาน นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ชี้วัดถึงความสำเร็จของคณะทำงานการจัดการด้านพลังงานของ PTTLNG ว่ามีระบบจัดการพลังงานตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย ติดตามการดำเนินงานขององค์กร ส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงาน เพื่อปรับปรุงด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอด และผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันการใช้พลังงานต่อองค์กร รวมถึงแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรให้สอดคล้องกับมาตรการของโลกในปัจจุบัน

โพสต์เมื่อ :
2564-12-20 16:21:25
 225
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์