BST ส่งกำลังใจและความห่วงใยมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร

BST ส่งกำลังใจและความห่วงใยมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร

BST ส่งกำลังใจและความห่วงใยมอบถุงยังชีพช่วยผู้เดือดร้อน ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร

             เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร ด้วยการสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 140 ถุง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง

ซึ่งโครงการประมูลของรักของหวงผู้บริหาร เป็นการนำของใช้ส่วนตัวของผู้บริหารมาร่วมประมูล เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้ด้วยกัน

โพสต์เมื่อ :
2565-01-02 10:54:15
 153
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์