• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะในชุมชน จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะในชุมชน จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะในชุมชน จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะในชุมชน จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

    ในช่วงเดือน ก.พ. 2022 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท
    โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะในชุมชน จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และได้เห็นถึงความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนในการร่วมมือกันขจัดปัญหาขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะ ทำให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงการรักษ์โลกด้วยการรีไซเคิล นอกจากนั้น ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากขยะมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะ ยังเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุในชุมชน
    ทางบริษัทจึงตั้งใจที่จะร่วมโครงการกับชุมชน โดยเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยก่อน เช่น การนำขวดพลาสติกรีไซเคิลไปมอบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และก่อเกิดรายได้กับชุมชนต่อไป หากชุมชนใดสนใจร่วมโครงการกับเรา สามารถติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ คุณหมู ชาลิสา หรืออีเมล Thailand.CSR@corbion.com

โพสต์เมื่อ :
2565-04-11 16:02:26
 604
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์