บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

   วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทโททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด


ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนพยูน 1 และชุมชนวัดบ้านฉาง นำทีมโดยประธานชุมชนวัดบ้านฉางคุณชมนาท สวัสดิ์ภูมิ และคุณไพลิน โด่งดังพร้อมมอบมอบของใช้และถุงยังชีพ

โพสต์เมื่อ :
2565-05-12 09:47:44
 246
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์