• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของโรงพยาบาล

นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของโรงพยาบาล

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของโรงพยาบาล

นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของโรงพยาบาล

   นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของ รพ.สต.ตะพง ,ยายดา ,ก้นหนอง,บ้านแลง ,นาตาขวัญ ,เขาวังม่าน,หนองจอก,บ้านดอนและคลินิกอบอุ่น เทศบาลนครระยอง รายการรวมประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 90 ลิตร ชุด PPE 540 ชุด CPE 450 ชุด ถุงแดง 3,600 ใบ ชุดตรวจ ATK 900 ชุด เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ไออาร์พีซี มุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

โพสต์เมื่อ :
2565-05-12 10:16:22
 201
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์