การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรต.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรต.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยองและนายอินทรีย์ เกิดมณี ผจก.กองทุนฯและผอ.พร้อมพงษ์  วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ๘ (ชลบุรี) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมให้ความรู้การประชุมเรื่องระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และ ประกาศคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ในวันนี้

โพสต์เมื่อ :
2565-05-13 08:36:28
 126
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์