• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรี และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนของที่ระลึกสำหรับใช้โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีและคุณไพจิตร เกษางาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นตัวแทนรับมอบ


โพสต์เมื่อ :
2565-06-23 16:09:02
 87
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์