BST เดินหน้าพัฒนาชุมชนต่อเนื่อง ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการชุมชนมาบข่า-มาบใน

BST เดินหน้าพัฒนาชุมชนต่อเนื่อง ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการชุมชนมาบข่า-มาบใน

BST เดินหน้าพัฒนาชุมชนต่อเนื่อง ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการชุมชนมาบข่า-มาบใน
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณธเนศ เสเกกุล ผู้จัดการส่วนผลิต NBL ร่วมมอบงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องน้ำของที่ทำการชุมชนมาบข่า-มาบใน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ผ่านโครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง ความดี ปีที่ 7" โดยมีคุณเจนวุฒิ ศักดิ์เจริญ ประธานชุมชนมาบข่า-มาบใน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรับมอบ ณ ที่ทำการชุมชนมาบข่า-มาบใน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง ความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป
#BST #สร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณค่า
โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 13:36:33
 161
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์