• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • (บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด) ได้จัดมอบของขวัญ ของเล่น และมอบทุนการศึกษาแก่ชุมชนในพื้นที่

(บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด) ได้จัดมอบของขวัญ ของเล่น และมอบทุนการศึกษาแก่ชุมชนในพื้นที่

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • (บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด) ได้จัดมอบของขวัญ ของเล่น และมอบทุนการศึกษาแก่ชุมชนในพื้นที่

(บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด) ได้จัดมอบของขวัญ ของเล่น และมอบทุนการศึกษาแก่ชุมชนในพื้นที่


เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2566 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในเครือคอร์เบียน (บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด) ได้จัดมอบของขวัญ ของเล่น และมอบทุนการศึกษาแก่ชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานของรัฐ เช่น เทศบาลตำบลบ้านฉาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักท้อน รวมทั้งโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง โรงเรียนวัดเนินกระปรอก และโรงเรียนบ้านพยูน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทไปร่วมงานที่โรงเรียนเพื่อมอบทุนแก่โรงเรียนและทุนสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโดยตรง

และในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 2566 เจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรม ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉาง ซึ่งมีทั้งเกมให้เด็กๆ ร่วมสนุกและมีของเล่นและรางวัลต่างๆ มากมาย โดยคุณไซมอน โกลด์นีย์ ผู้บริหารของบริษัทฯ มาร่วมสนุกและแจกของรางวัลแก่เด็กๆ จนจบรายการ

โพสต์เมื่อ :
2566-01-21 09:31:17
 31
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์