BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

BST Group จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 สร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  1-16  มีนาคม  2566 กลุ่ม บีเอสที ประกอบด้วย บริษัท  กรุงเทพ  ซินธิติกส์ จำกัด (BST)  บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) และบริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด (BEE)  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน  ได้จัดกิจกรรมสานเสวนาชุมชน ประจำปี 2566 ผ่านโครงการ  BST Group  พบชุมชน  ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะ พูดคุยกับพี่น้องชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง รวม  29  ชุมชน และยังได้เปิดตัว โครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" ซึ่งเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สร้างระบบจัดการน้ำมันใช้แล้วในครัวเรือน ในการนำกลับมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนไบโอดีเซล  มุ่งหวังเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยกิจกรรมสานเสวนานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท  ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ สร้างความเข้าใจ  อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

#BSTGroup #BST #BSTE #BEE #สานเสวนาชุมชน #ESG

โพสต์เมื่อ :
2566-03-17 09:20:00
 39
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์