โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทต.เนินพระ พัฒนาสิ่งแวดล้อม “ วันท้องถิ่นไทย “ ปี 2566

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทต.เนินพระ พัฒนาสิ่งแวดล้อม “ วันท้องถิ่นไทย “ ปี 2566
โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทต.เนินพระ พัฒนาสิ่งแวดล้อม “ วันท้องถิ่นไทย “ ปี 2566


วันที่ 17 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) นำพนักงานอาสากว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ทำความสะอาดชายหาดแสงจันทร์ และหาดสุชาดา อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลเนินพระ นำโดย นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรี ฯ และได้รับเกียรติจาก นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมือง จ.ระยอง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันนี้ มีวัถตุประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาชายหาดเก็บขยะและทำความสะอาดปรับภมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ ชายหาดแสงจันทร์และสุชาดา นับว่ามีความสำคัญเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระยอง และเทศบาลฯได้จัดงานนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงสถาปนาจัดระบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความสำคัญยิ่งต่อประชาชน ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย กิจกรรมในวันนี้ ทางโครงการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร) นำพนักงานอาสามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองระยอง ซึ่งเป็นนโยบายและเจตนารมณ์ขององค์กร และร่วมดำเนินงานในกิจกรรมนี้กับเทศบาลตำบลทับมา มาโดยตลอดทุกปี

โพสต์เมื่อ :
2566-03-18 13:03:17
 81
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์