สทร. ส่งมอบขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล

สทร. ส่งมอบขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล
สทร. ส่งมอบขวดพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล
วันที่ 12 กันยายน 2566 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันนำขยะขวดพลาสติกคัดแยกแล้ว จากเรือรักษ์นที 01 และเรือรักษ์นที 02 ที่เก็บรวบรวมจากบริเวณอ่าวพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบให้ คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของศูนย์บริหารเเละจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้าต่อไป ซึ่งศูนย์บริหารและจัดการขยะภายในชุมชนอย่างครบวงจรดังกล่าว เป็นต้นแบบแรกในจังหวัดระยอง ในการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานจัดการขยะที่ต้นทาง รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพ ในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้ครบวงจร เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อยู่คู่กับชุมชน

โพสต์เมื่อ :
2566-09-14 08:54:01
 23
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์