รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

667 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-26 09:31:03
Dow ชวนน้องมัธยม คิดการทดลองเคมีย่อส่วน ชิงรางวัล DOW-CST Award มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท
201 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-26 14:24:29
Friendship cup hand to hand Moscow Russia
199 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-20 13:52:11
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน),บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธี และปลูกต้นทองอุไรบริเวณริมถนนสองข้างทาง ถนนสาย อบจ.รย 0307 สายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน และถนนสายเชิงเนิน - ชากบก รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท
198 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-23 16:31:37
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 - นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า BLCP เป็นผู้ประกอบการที่มีหลักการธรรมาภิบาลที่ดี ประกอบด้วย 7 หลัก คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งปฎิบัติตามหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความยั่งยืน  
196 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-25 08:29:33
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ให้ความสำคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปอดให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านภูดร-ห้วยมะหาด โครงการสร้างฝายชะลอน้ำป่าชุมชนบ้านเนินกระปรอก โครงการปลูกป่าเขาจอมแห โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านเขาภูดรห้วยมะหาด โครงการปลูกป่าชุมชนบ้านมะเดื่อ โครงการปลูกป่าชุมชนแขมงคงมั่น โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ โครงการเหล่านี้แสดงถึงพันธกิจที่เด่นชัดของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
195 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-22 09:19:24
IRPC สนับสนุนถุงแดงคัดแยกขยะติดเชื้อ 
195 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-02 09:14:17
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ ข้อมูลโครงการส่วนขยาย ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น และตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
194 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-23 14:53:38
อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ Dow ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
193 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-29 12:10:09
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดมทุนเสริมศักยภาพผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ชูศักยภาพเป็นผู้นำเพียงรายเดียวที่มีฐานการผลิตทั้งในไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน วางเป้าหมายขยายผลิตภัณฑ์กลุ่ม พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GREEN POLYMER) พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services – HVA) มุ่งนำเสนอสินค้าและบริการตอบสนองอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ เดินหน้าโครงการ LSP คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศเวียดนาม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งแรกของปี 2566
191 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-27 11:35:51
BST Group คว้ารางวัล CSR - DIW Continuous Award 2022
189 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-25 09:40:47
ช้อปกระจายกับหลากหลายสินค้าคุณภาพในงาน ตลาดปันสุข ครั้งแรกของปี 2565
188 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์