• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • GPSC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองจัดโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023”สนับสนุนเยาวชนพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน

GPSC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองจัดโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023”สนับสนุนเยาวชนพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • GPSC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองจัดโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023”สนับสนุนเยาวชนพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน

GPSC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองจัดโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023”สนับสนุนเยาวชนพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน

GPSC ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง
จัดโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023”
สนับสนุนเยาวชนพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อวิสาหกิจชุมชน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. โดย คุณสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล พุ่มศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา จัดการประกวดแข่งขันโครงการ “GPSC Digital Marketing Model Y2023” ถือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาแผนการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและสร้างรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน โดยในปีนี้นำร่องกับวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก ภายใต้แบรนด์ “Tayla เทฬา”
GPSC มีความมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรม องค์ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนในยุคตลาดดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะของเยาวชนในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ทำให้เยาวชนมีความเชี่ยวชาญสร้างคุณค่ากับตลาดแรงงานในอนาคต ส่งผลสู่ความยั่งยืนแก่สังคมรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

โพสต์เมื่อ :
2566-09-13 16:24:02
 134
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์