ข่าวธุรกิจ

ข่าวธุรกิจ

13 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-17 11:27:04
SPRC เข้าร่วมการประชุมร่วม Council และ Associate และสัมมนาประจำปีของ TBCSD
142 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-15 13:12:45
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกในงานพร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
160 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-10-10 15:43:37
เมื่อวันที่ 8 ตค. 65 สมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนในจังหวัดระยอง จำนวน 85 ทุน ในระดับปริญญาตรี และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษา โดยมี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วย สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง และ นางสาวสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการ (ผู้แทน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) และ คณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว โดย สมาคมเพื่อนชุมชน ได้เพิ่มโอกาสด้านการศึกษากับเยาวชนในจังหวัดระยองที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ รวม 40 ทุนๆละ 70,000 บาทต่อปี ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 22 ทุน, คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 ทุน, คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน และ สาขาที่มีหลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 12 อุตสากรรม จำนวน 5 ทุน รวมทุน ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง หลักสูตร 4 ปี ทั้งสิ้น 11,200,000 บาท และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน, ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 14 ทุน, ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 2 ทุน รวมทุน อาชีวศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร 3 ปี ทั้งสิ้น 2,700,000 บาท รวม มูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาจังหวัดระยองของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่และสังคมแห่งการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันต่อไป ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
162 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-10-10 14:55:30
TMMA ใน SCGC คว้ารางวัล Prime Minister’s Industry Award 2022 “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน” ยกระดับมาตรฐานการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ช่วยลดวิกฤตโลกร้อน
157 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-25 09:40:47
ช้อปกระจายกับหลากหลายสินค้าคุณภาพในงาน ตลาดปันสุข ครั้งแรกของปี 2565
282 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-09 16:59:27
GC ประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และให้สิทธิแก่ผู้สูงวัยในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย. นี้ พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
320 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-20 10:29:29
PTTLNG รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัล Thailand Quality Class Plus ประจำปี 2564
472 ผู้เข้าชม
1886 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์