SPRC เข้าร่วมการประชุมร่วม Council และ Associate และสัมมนาประจำปีของ TBCSD

SPRC เข้าร่วมการประชุมร่วม Council และ Associate และสัมมนาประจำปีของ TBCSDวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมร่วม Council และ Associate และร่วมงานสัมมนาประจำปี 2565 (TBCSD) จัดขึ้นโดยเครือข่ายองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และองค์กรพันธมิตรจาก 5 หน่วยงานหลักของประเทศ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายพงษ์กร ช่อชูวงศ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับ Council และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมงาน

 

การประชุมและสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2565 และพิจารณากรอบแผนการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนของ TBCSD พร้อมกันกับมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องทิศทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและการมุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน

 

ในงานดังกล่าว SPRC ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน พร้อมกันกับแสดงวีดิทัศน์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของคุณโรเบิร์ต โดบริค กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SPRC เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน สอดคล้องกับทิศทางของประเทศที่กำลังมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และความเป็นกลางทางคาร์บอน

โพสต์เมื่อ :
2565-12-17 11:27:04
 148
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์