ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

189 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-23 12:55:50
ฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคุณพรพิพมล ใจตั้ง ผู้ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณหน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด ประจำปี 2565 และกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ หมู่ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ดำเนินการจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” ในการนี้ คุณเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย คุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
53 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-20 14:09:00
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิชัย ปิยพรธนา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส และเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรม (IRPC INNOVATION CENTER) จากนั้น เข้าเยี่ยมชมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และโครงการศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา เจ๊บุญชื่น (IRPC Smart Farming) ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทั้ง 3 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี คือ เทศบาลตำบลชิงเนิน, ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้รับการประเมินเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 และพร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) ภายในปี 2565 นี้
77 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-20 13:52:11
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน),บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธี และปลูกต้นทองอุไรบริเวณริมถนนสองข้างทาง ถนนสาย อบจ.รย 0307 สายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน และถนนสายเชิงเนิน - ชากบก รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท
80 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19 16:21:27
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และให้สิทธิผู้สูงวัยในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อน คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย. นี้ พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง
106 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19 16:15:20
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
83 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-15 15:39:14
บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ร่วมกิจกรรมสำคัญ
114 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-13 08:36:28
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยองและนายอินทรีย์ เกิดมณี ผจก.กองทุนฯและผอ.พร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ๘ (ชลบุรี) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมให้ความรู้การประชุมเรื่องระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และ ประกาศคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ในวันนี้
126 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-13 08:13:39
12 พฤษภาคม 2565 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยหลักการของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ต่อยอดความสำเร็จโครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่ง Dow และ สมาคมเคมีฯ ได้ร่วมดำเนินงานมานานกว่า 9 ปี เตรียมพร้อมขยายวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ไปยังโรงเรียนในเครือ สพฐ. ทั่วประเทศ
115 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 10:55:45
คุณมงคล เฮงโรจนโสภณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา จ.ระยอง ดูวิธีการเลี้ยง การทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชันโรง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ สบู่ชันโรง ยาหม่องมหัศจรรย์ชันโรง น้ำผึ้งชันโรงออกแกนิค สามารถดูรายละเอียดได้ที่ FB: บ้านมีชันดี อย่าลืมมาอุดหนุน ผลิตภัณฑ์จังหวัดระยอง
121 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 10:22:19
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยมีนายแพทย์ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงศ์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ
104 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 10:16:22
นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของ รพ.สต.ตะพง ,ยายดา ,ก้นหนอง,บ้านแลง ,นาตาขวัญ ,เขาวังม่าน,หนองจอก,บ้านดอนและคลินิกอบอุ่น เทศบาลนครระยอง รายการรวมประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 90 ลิตร ชุด PPE 540 ชุด CPE 450 ชุด ถุงแดง 3,600 ใบ ชุดตรวจ ATK 900 ชุด เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ไออาร์พีซี มุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป
94 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 09:47:44
วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนพยูน 1 และชุมชนวัดบ้านฉาง นำทีมโดยประธานชุมชนวัดบ้านฉางคุณชมนาท สวัสดิ์ภูมิ และคุณไพลิน โด่งดังพร้อมมอบมอบของใช้และถุงยังชีพ
81 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-10 08:34:19
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสี และวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
67 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-07 15:23:34
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้จัดพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธี นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้กล่าวว่า “โครงการ มัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงช่วยพัฒนาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ, โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด”
104 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-03 15:15:24
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ร้านนายดำผลไม้ออนไลน์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง และนายเจษฎา จันทโชติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยอง ภายใต้กิจกรรมการบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 200 จุด แยกเป็นในภูมิภาค 100 จุด ในกรุงเทพฯ จำนวน 100 จุด โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 2-8 พ.ค.65 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ตลาดในประเทศ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร
100 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-29 16:47:26
วันที่ 29 เมษายน 2565 คุณภิรมย์ สีลาเวียง ผู้จัดการเมกาโฮมสาขาบ้านฉาง เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,284 บาท ให้กับ วัดคลองบางไผ่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆ และ บูรณะวัด
147 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-29 16:37:15
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด และ บริษัทบริษัท อิตาเลียนไทยดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ITD) ร่วมจัดงานกับ เทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมด้วย กลุ่มประมงหาดสุชาดา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วม โครงการ“ปลูกป่าชายเลน และต้นสนริมทะเล กว่า 2,000 ต้น ณ บริเวณริมคลองก้นปึก เทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง
150 ผู้เข้าชม
2834 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์