ข่าวล่าสุด

ฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคุณพรพิพมล ใจตั้ง ผู้ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณหน่วยบริการสุขภาพชุมชนภูดร-ห้วยมะหาด ประจำปี 2565 และกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ หมู่ 7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ดำเนินการจัดโดยเทศบาลตำบลบ้านฉาง ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และแสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” ในการนี้ คุณเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโครงการฯ และกล่าวคำปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย คุณสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมุ่งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
53 ผู้เข้าชม
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวิชัย ปิยพรธนา ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส บริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และนายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส และเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรม (IRPC INNOVATION CENTER) จากนั้น เข้าเยี่ยมชมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และโครงการศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา เจ๊บุญชื่น (IRPC Smart Farming) ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทั้ง 3 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี คือ เทศบาลตำบลชิงเนิน, ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้รับการประเมินเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 4 และพร้อมมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ 5 (เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม) ภายในปี 2565 นี้
77 ผู้เข้าชม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน),บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานในพิธี และปลูกต้นทองอุไรบริเวณริมถนนสองข้างทาง ถนนสาย อบจ.รย 0307 สายไผ่ล้อม - บึงต้นชัน และถนนสายเชิงเนิน - ชากบก รวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 10 กิโลเมตร ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมจำนวน 20,000 บาท
80 ผู้เข้าชม
SPRC เดินหน้าฟื้นฟูระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ชุมชน ในพื้นที่ จ.ระยอง พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วมากกว่า 239 ล้านบาท
93 ผู้เข้าชม

ข่าวยอดนิยม

กลุ่มบริษัท PTT GC ในส่วนงานของโครงการกำจัดขยะรีไซเคิ้ล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางและนายสมชาย วสุอนันต์กุล ว่าที่ประธานสภาฯในโอกาสเข้าทำหน้าที่และร่วมปรึกษาแนวทางของโครงการฯขยะรีไซเคิ้ล ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉ
523 ผู้เข้าชม

หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร "กิจกรรมหยุดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์" ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ระหว่างวันที่ 10-27 ธันวาคม 2564
356 ผู้เข้าชม

ข่าวหนังสือพิมพ์สยามเนชั่น

ข่าวการศึกษา

บริการของเรา

 • รับจ้างทำโฆษณา-ไลฟ์สด-ออนไลน์
 • สมาคมครอบครัวข่าวระยอง(พร้อมเครือข่าย)
 • สถานีวิทยุ FM. กรีนวอยซ์ 105
 • MHz(พร้อมเครือข่ายในจังหวัดระยอง-ทั่วไทย)
 • หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดระยอง
 • หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์
 • หนังสือพิมพ์สยามเนชั่น
 • รับทำโฆณาแบบครบวงจรในท้องถิ่น
 • รถโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่(วิสาหกิจชุมชน)
 • รับทำข่าวประชาสัมพันธ์
 • รับถ่ายทำวีดีโอ-ถ่ายภาพนิ่ง
 • รับถ่ายทำสารคดี-ทั้งในและนอกสถานที่
 • อื่นๆ


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์