รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

667 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-28 15:39:55
หนังสือพิมพ์สยามเนชั่น ฉบับประจำเดือนเมษายน 2565
875 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-04 18:42:28
หนังสือพิมพ์ สยามเนชั่น ประจำเดือน มกราคม 2565
849 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-04 17:11:43
หนังสือพิมพ์ ระยองโพสต์ ประจำเดือน มกราคม 2565
778 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-17 10:58:55
PTT LNG Company Limited และ B.Grimm LNG Limited ลงนามสัญญาการใช้บริการสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1
739 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-11 16:02:26
ในช่วงเดือน ก.พ. 2022 บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดขยะในชุมชน จึงได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และได้เห็นถึงความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนในการร่วมมือกันขจัดปัญหาขยะโดยการจัดตั้งธนาคารขยะ ทำให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงการรักษ์โลกด้วยการรีไซเคิล นอกจากนั้น ยังได้รับแรงบันดาลใจจากความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มที่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากขยะมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะ ยังเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุในชุมชน
604 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-18 13:39:59
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพรัช กลิ่นเกษร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้ต้อนรับ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามมติคณะรัฐมนตรี และคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือการดำเนินงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
405 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-13 08:36:28
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอิทธิ แจ่มแจ้ง รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยองและนายอินทรีย์ เกิดมณี ผจก.กองทุนฯและผอ.พร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต ๘ (ชลบุรี) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมให้ความรู้การประชุมเรื่องระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 และ ประกาศคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2563 ในวันนี้
384 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-29 16:47:26
วันที่ 29 เมษายน 2565 คุณภิรมย์ สีลาเวียง ผู้จัดการเมกาโฮมสาขาบ้านฉาง เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 5,284 บาท ให้กับ วัดคลองบางไผ่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กๆ และ บูรณะวัด
379 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-01-13 08:52:26
บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จํากัด (TEX) สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
374 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-10 09:13:28
วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล PLANET ลุยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขับเคลื่อนซิลิคอนเทคพาร์ค"บ้านฉาง" สู่เมืองอัจฉริยะดิจิทัลของอีอีซี เปิดใช้งานปลายปี 2565 ปีหน้าพร้อมรับลูกค้าเฟสแรก 200 ไร่ เข้ามาตั้งศูนย์ R&D-ศูนย์ออกแบบ
371 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-20 10:29:29
PTTLNG รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัล Thailand Quality Class Plus ประจำปี 2564
359 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์