• หน้าแรก

  • ข่าวการศึกษา

  • ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์”

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์”

  • หน้าแรก

  • ข่าวการศึกษา

  • ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์”

ไออาร์พีซี ต้อนรับคณะเยี่ยมชม “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์”
 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)   นายพยม   บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นพกาญจน์ จันทร์เดช ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังบรรยายเรื่อง “กระบวนการผลิต การใช้เครื่องมือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต” โดย นายสรรญา ทิพย์พินิจ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีการกลั่น พร้อมจัดกิจกรรมพี่พบน้องจากพี่รหัสเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของพี่น้องในรั้วมหาลัยเดียวกัน นำโดย นายอภิชิต วงษ์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้น ได้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาฯ เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Floating Solar) และท่าเทียบเรือน้ำลึกตามลำดับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

โพสต์เมื่อ :
2565-11-21 10:05:21
 630
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์