ไออาร์พีซี มอบทุนศึกษาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2565

ไออาร์พีซี มอบทุนศึกษาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2565 ไออาร์พีซี มอบทุนการศึกษาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนรอบพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จำนวน 198 ทุน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนและคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ตะพง และอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านแลง จำนวน 198 ทุน

 ไออาร์พีซี ได้สนับสนุนการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้แก่เยาวชนรอบพื้นที่เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี นับเป็นปีที่ 14 โดยนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการศึกษาและความประพฤติดี ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการของชุมชน

สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ได้แก่ เทศบาลนครระยอง 84 ทุน ตำบลตะพง 51 ทุน ตำบลบ้านแลง 21 ทุน ตำบลนาตาขวัญ 18 ทุน และตำบลเชิงเนิน 21 ทุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 396,000 บาท

             ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย   ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

          

โพสต์เมื่อ :
2565-12-23 14:02:25
 649
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์