• หน้าแรก

  • ข่าวการศึกษา

  • Dow ส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์สู่ห้องเรียน จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรม

Dow ส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์สู่ห้องเรียน จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรม

  • หน้าแรก

  • ข่าวการศึกษา

  • Dow ส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์สู่ห้องเรียน จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรม

Dow ส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดประสบการณ์สู่ห้องเรียน จับมือวิศวะ จุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรมกรุงเทพฯ
– 15 พฤศจิกายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการทำงานจริง สู่เนื้อหาบทเรียนในชั้นเรียนอันเข้มข้น เพื่อพัฒนาบุคลากรวิศวกรรมเคมีที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมไทยและตลาดแรงงานได้อย่างตรงจุด พร้อมต่อยอดในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก

Dow เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ พลาสติกหลากหลายชนิด เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ โดยเฉพาะรถไฟฟ้า (EV) และสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินกิจการมานานกว่า 125 ปี โดยมีโรงงานกว่า 100 แห่งในกว่า 30 ประเทศ และจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศ

ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ Dow ในฐานะผู้เชี่ยวชาญได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์การทำงานจริง และส่งบุคลากรไปเป็นอาจารย์พิเศษในชั้นเรียนให้กับนิสิตวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต แขนงการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม ซึ่งจะควบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเนื้อหารายวิชา พร้อมกับมอบหัวข้อการทำวิจัยที่จะช่วยตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตของไทย เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำโดยตรง นอกจากนี้ Dow ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาและรับนิสิตเข้าฝึกงานที่โรงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพิจารณานิสิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงงานในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Dow ในเอเชียแปซิฟิก เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เราจึงเชื่อมั่นที่จะส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัยให้กับคนไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ Dow ได้ให้การส่งเสริมมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการสร้างวิศวกรเคมีชาวไทยที่เชี่ยวชาญและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาวิศวกรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต และเชื่อว่า ความร่วมมือนี้จะส่งผลให้นิสิตได้ประโยชน์โดยตรงจากประสบการณ์การได้ร่วมทดลองงานกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ในระดับโลก

ความร่วมมือดังกล่าว เรายังมองว่าเป็นการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน และนับว่าเป็นโอกาสดีที่ Dow มองเห็นความสำเร็จทางด้านการศึกษาและพร้อมที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเคมีมหาบัณฑิต แขนงการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม และสมัครเรียนได้ที่ https://chem.eng.chula.ac.th/

                                                                                              ###

เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) ชั้นนำของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow เน้นตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีการเติบโตสูง เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ การก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom

 

เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี-ดาว ในปี พ.ศ. 2530 (ในปี 2565 เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้รีแบรนด์เป็น เอสซีจีซี) โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทซึ่ง Dow เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจีซี-ดาว นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ โซลเวย์ในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

 

โพสต์เมื่อ :
2565-11-16 15:51:06
 276
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์