• หน้าแรก

  • ข่าวการศึกษา

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

  • หน้าแรก

  • ข่าวการศึกษา

  • กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษารวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีเด็กและเยาวชนได้รับงบประมาณกว่า 700 ทุนใน 38 ชุมชน รวมงบประมาณสนับสนุนกว่า 2,000,000 บาท

โพสต์เมื่อ :
2565-06-09 14:28:19
 506
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์