“พีทีที แทงค์”ต้อนรับ“วช.”เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า ปั้นเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา

“พีทีที แทงค์”ต้อนรับ“วช.”เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า ปั้นเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพรัช กลิ่นเกษร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้ต้อนรับ นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธนาคารปูม้าตามมติคณะรัฐมนตรี และคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมหารือการดำเนินงานของศูนย์กลางการเรียนรู้ธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบ้านพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัดพลาเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ชายทะเล
   ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารปูม้าชุมชนแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   อย่างไรก็ดีภายหลังเยี่ยมชมธนาคารปูม้า รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กล่าวชื่นชม บริษัทพีทีที แทงค์ฯ ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาโครงการธนาคารปูม้า และเพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์ลูกปูม้าที่เพาะเลี้ยง รวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากการประกอบอาชีพประมงเรือเล็กชายฝั่ง และเป็นจุดเริ่มต้นความยั่งยืน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา จ.ระยอง ต่อไป
โพสต์เมื่อ :
2565-03-18 13:39:59
 406
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์