BST ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ COVID-19

BST ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ COVID-19

BST ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ COVID-19 ของประชาชนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)
 
       วันที่ 16 มีนาคม 2565 คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST)
ได้ส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็คให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ตึก M) เพื่อเร่งระดมช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน
(Home Isolation) และผู้ประสบภัยขาดแคลนอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน
โดยมีคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นตัวแทนรับมอบ

โพสต์เมื่อ :
2565-03-18 13:02:17
 333
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์