GC ร่วมมือซาบีน่าในโครงการ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 18

GC ร่วมมือซาบีน่าในโครงการ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 18

GC ร่วมมือซาบีน่าในโครงการ เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 18

 

เพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ ความรักและความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ จึงเป็นสิ่งสำคัญควรแบ่งปันให้กันแม้ยามเจ็บป่วย....

โครงการ “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง  บริษัท พีพีที โกลบอล

เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม  โดย GC ได้สนับสนุนเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ LLDPE ปราศจากสารปนเปื้อน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเต้านมเทียม  และได้สนับสนุนผ้าดิบ Upcycling ซึ่งทำจากขวดพลาสติกใช้แล้ว มาให้เหล่าจิตอาสาช่วยเย็บทำถุงผ้า สำหรับใส่อุปกรณ์ชุดเย็บเต้านมเทียม จำนวน 20,000 ชุด  โดยโครงการนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 และทำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 18 ซึ่งปัจจุบันรวมส่งมอบเต้านมเทียมไปแล้วกว่า 257,100 เต้า ทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ผู้หญิงเล็งเห็นความสำคัญ หมั่นคอยตรวจมะเร็งเต้านมให้มากยิ่งขึ้น  GC ได้สนับสนุนอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ในการผลิตแผ่นสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (Breast Cancer Simulator Pad) จำนวน 20,000 ชิ้น โดยประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อขอรับแผ่นสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองได้ฟรี ที่ซาบีน่าชอปทุกสาขา

โพสต์เมื่อ :
2567-07-01 08:46:00
 54
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์