สานต่อกลยุทธ์ 3 Steps Plus พร้อมเดินหน้าผลักดันมาบตาพุดสู่การเป็น Hub ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สานต่อกลยุทธ์ 3 Steps Plus พร้อมเดินหน้าผลักดันมาบตาพุดสู่การเป็น Hub ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิด 5 วิสัยทัศน์ ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ CEO GC สานต่อกลยุทธ์ 3 Steps Plus พร้อมเดินหน้าผลักดันมาบตาพุดสู่การเป็น Hub ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

👉🏻รักษาฐานให้แข็งแรง ยกระดับอย่างรอบด้าน

👉🏻มุ่งสู่ High Value - Low Carbon สู่องค์กรคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

👉🏻สร้างโอกาสการเติบโตของมาบตาพุดและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

👉🏻ส่งเสริมกลยุทธ์การเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ผ่านธุรกิจ Specialty Chemicals และ ธุรกิจ Green / Bio

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.pttgcgroup.com/th/newsroom/news/1367/


#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก
#GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
#GCBetterForYouBetterForOurWorld
#GCChemistryForBetterLiving

โพสต์เมื่อ :
2567-06-28 11:34:31
 110
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์