ช้อปกระจายกับหลากหลายสินค้าคุณภาพในงาน ตลาดปันสุข ครั้งแรกของปี 2565

ช้อปกระจายกับหลากหลายสินค้าคุณภาพในงาน ตลาดปันสุข ครั้งแรกของปี 2565
เปิดขายแล้ว!!! ตลาดปันสุข ประจำปี 2565 สำหรับครั้งนี้ได้นำวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนในจังหวัดระยองและรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 24 ราย นำของดีและสินค้าคุณภาพของชุมชนต่าง ๆ ออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2565 ภายในงานยังมีกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลเมื่ออุดหนุนสินค้าครบ 2,500 บาท พร้อมร่วมทำกิจกรรม Workshop ลุ้นรางวัลหรือส่วนลดช่วงนาทีทอง และสนุกสนานไปกับวงดนตรี GC Band ได้ทุกวันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร Big Brothers รวม 12 องค์กร ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย เอสซีจี เคมิคอลส์ สมาคมเพื่อนชุมชน บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง และร้านภัทรพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา ผนึกกำลังจัดงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดงานตลาดปันสุขนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผลักดันในด้านการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าชุมชน เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงให้โอกาสชุมชนในการรวมตัวกันเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพของคนในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นตนเองให้เข้มแข็งต่อไป ในปี 2565 ตลาดปันสุข ได้กำหนดจัดงาน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จัดงานระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2565 และครั้งที่ 3 จัดงานระหว่างวันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2565 ตามลำดับ
โพสต์เมื่อ :
2565-07-25 09:40:47
 260
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์