TMMA ใน SCGC คว้ารางวัล Prime Minister’s Industry Award 2022

TMMA ใน SCGC คว้ารางวัล Prime Minister’s Industry Award 2022

กรุงเทพฯ – 5 ตุลาคม 2565 : บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน จากงาน Prime Ministers Industry Award 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และช่วยลดวิกฤตโลกร้อน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) นอกจากนี้ ยังพัฒนานวัตกรรมแผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ภายใต้แบรนด์ Shinkolite โดยมีนายอัตสึโนริ โคชิราอิ กรรมการผู้จัดการ และนายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล           

นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ใน SCGC เผยว่า “TMMA ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม โดย TMMA ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social and Governance) มีการกำหนดแผนงานด้านการจัดการพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) จากการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ โดยมีปัจจัยที่สำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการพลังงานอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัท TMMA มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานดีเยี่ยมย้อนหลัง 3 ปี สามารถลดการใช้พลังงานรวมได้มากกว่า 170 ล้านเมกะจูล  

โพสต์เมื่อ :
2565-10-10 14:55:30
 136
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์