ผู้จัดการฝ่าย SC-SR ส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ

ผู้จัดการฝ่าย SC-SR ส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ

      คุณสาคร ถิ่นทวี ผู้จัดการฝ่าย E-MN เป็นตัวแทนสายงาน EOB พร้อมด้วยคุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่าย SC-SR ส่งมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 1 เครื่องแก่โรงพยาบาลระยอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย Covid-19 กลุ่มสีแดงที่มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก โดยมี นพ.ไชยสิทธ์​  เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง รับมอบ

  ทั้งนี้เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอยู่ภายใต้งบประมาณสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สถานพยาบาล ซึ่ง บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด ให้การสนับสนุนด้านสุขภาพแก่สถานพยาบาลรอบรั้วโรงงานหรือในจังหวัดระยองเป็นประจำทุกปี

โพสต์เมื่อ :
2564-09-16 13:02:41
 266
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์