• หน้าแรก

  • หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์

  • การจัดประชุมใหญ่ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภาในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.

การจัดประชุมใหญ่ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภาในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.

  • หน้าแรก

  • หนังสือพิมพ์ระยองโพสต์

  • การจัดประชุมใหญ่ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภาในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.

การจัดประชุมใหญ่ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภาในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.

กรมทางหลวง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)

ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -12.00 น.  
ณ ห้องมรกต และห้องเลิศไพลิน โรงแรมบีซีพี บ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID : 942 1794 1208)

โพสต์เมื่อ :
2564-11-02 13:34:48
 316
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์