กลุ่ม ปตท. จังหวัดะยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดะยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดะยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน “บุญข้าวหลาม” ประจำปี 2565 ให้กับ 43 ชุมชน รวมเป็นเงินงบประมาณ 430,000 บาท

โดยประเพณีงานบุญข้าวหลาม ถือเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่ม ปตท. เล็งเห็นความถึงสำคัญและต้องการร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

โพสต์เมื่อ :
2565-02-28 09:15:35
 477
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์