• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล PLANET ลุยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขับเคลื่อนซิลิคอนเทคพาร์ค"บ้านฉาง" สู่เมืองอัจฉริยะดิจิทัลของอีอีซี เปิดใช้งานปลายปี 2565 ปีหน้าพร้อมรับลูกค้าเฟสแรก 200 ไร่ เข้ามาตั้งศูนย์ R&D-ศูนย์ออกแบบ

วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล PLANET ลุยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขับเคลื่อนซิลิคอนเทคพาร์ค"บ้านฉาง" สู่เมืองอัจฉริยะดิจิทัลของอีอีซี เปิดใช้งานปลายปี 2565 ปีหน้าพร้อมรับลูกค้าเฟสแรก 200 ไร่ เข้ามาตั้งศูนย์ R&D-ศูนย์ออกแบบ

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล PLANET ลุยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขับเคลื่อนซิลิคอนเทคพาร์ค"บ้านฉาง" สู่เมืองอัจฉริยะดิจิทัลของอีอีซี เปิดใช้งานปลายปี 2565 ปีหน้าพร้อมรับลูกค้าเฟสแรก 200 ไร่ เข้ามาตั้งศูนย์ R&D-ศูนย์ออกแบบ

วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล PLANET ลุยวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขับเคลื่อนซิลิคอนเทคพาร์ค"บ้านฉาง" สู่เมืองอัจฉริยะดิจิทัลของอีอีซี เปิดใช้งานปลายปี 2565 ปีหน้าพร้อมรับลูกค้าเฟสแรก 200 ไร่ เข้ามาตั้งศูนย์ R&D-ศูนย์ออกแบบ

            8 มีนาคม 2565 นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง อาคารศูนย์ปฎิบัติการดิจิทัล Digital Monitoring and Operation Center (DMOC) ในพื้นที่โครงการ EEC SILICON TECH PARK อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระของ โดยมีรศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบัน FIBO

 ดร. ธัชพล กาญจนกูล ดร. เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) นายณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Silicon Tech Park นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

                          แต่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบ (Sandbox) สำหรับเมืองอัจฉริยะดิจิทัล (Digital City) ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructures) ที่เชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็น Platform เดียวกัน โดยมีเป้าหมายในการลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คาคว่าการก่อสร้างอาคาร Digital Monitoring and Operation Center จะแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2565 นี้

            นายประพัฒน์ กล่าวต่อว่า จากการเดินทางไปโรดโชว์ รวมถึงติดต่อไปยังเอกชน ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อินเดีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ตะวันออกกลาง ให้เข้ามาใช้พื้นที่โครงการ EEC SILICON TECH PARK

ในการศึกษาวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี พบว่าแนวโน้มได้รับการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะระบบ Digital Infrastructures ที่เราออกแบบให้บริการในพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะมีลูกค้าเข้าใช้บริการ 200 กว่าไร่ ในเฟสแรก 

            ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้ามาขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลแล้ว

            ยังมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล มาช่วยเร่งขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และมีบทบาทในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองดิจิทัลได้เร็วมากขึ้น

โพสต์เมื่อ :
2565-03-10 09:13:28
 480
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์