• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

4 มีนาคม 2565 - นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา โดยมอบเงินสนับสนุนปีละ  5 แสนบาท เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท

 

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “BLCP ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะช่างเทคนิคที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จึงได้ขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาไปสู่นักศึกษาเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้า ในโครงการ  V-EsEPC ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และกลุ่มพลังงานไฟฟ้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับช่างเทคนิคให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาท้องถิ่น และเข้าสู่ตลาดแรงงานในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

 

 

 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.สุเทพ เก่งสันเทียะ   เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ดร.ธวัชชัย อุ่ยพาณิช ที่ปรึกษาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ดร.สมชาย ธำรงค์สุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สิบโทไชยยันต์  เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

เป็นแขกผู้มีเกียรติในการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ

 

BLCP มุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านการศึกษามาโดยตลอด เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่ เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

 

BLCP ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2565-03-11 17:05:09
 288
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์