กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565    ซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด    (BST Group) ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14    BST Group ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชุมชน และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14


โพสต์เมื่อ :
2565-04-12 14:29:55
 296
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์