GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”

GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายรัชดา สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสาธารณูปการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC


เป็นผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดระยอง กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ ร่วมกัน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโดยการนำแนวนโยบายด้าน BCG (BIO CIRCULAR GREEN ECONOMY) ของประเทศมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชนให้เติบโตไปด้วยกัน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทาง CIRCULAR ECONOMY เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย ให้กลับมามีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ ในงานวันทะเลโลก รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทรณ ป่าในเมือง พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยมีว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน

 


นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสัตว์ทะเลด้วยการปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 100,000 ตัว พันธุ์กุ้ง 100,000 ตัว พันธุ์ปลาตีนจำนวน 100 ตัว และพันธุ์ปูดำ จำนวน 200 ตัว รวมทั้งกิจกรรมล่องเรือเก็บขยะบริเวณแม่น้ำระยอง โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโพสต์เมื่อ :
2565-06-16 15:25:24
 298
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์