อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ Dow ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อบก.รับรอง 5 ผลิตภัณฑ์ Dow ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20 มิถุนายน 2565 –
5 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ อบก.กำหนด (2% จากปีฐาน) และมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในหมวดเดียวกันในประเทศ โดยคำนวนจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต พร้อมประกาศร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าไทยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเมื่อผู้ผลิตหันมาใช้วัสดุที่มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำ ก็จะกลายเป็นจุดแข็งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดนานาชาติที่ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดียิ่งขึ้น

5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนในครั้งนี้ ประกอบด้วยเป็นเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิด LLDPE สำหรับนำไปผลิตเป็นถุงรีฟิล ฟิล์มยืด บรรจุภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม DOWLEX2047G, ELITE 5220G, ELITE5400G, ELITE 5401G และ ELITE 5500G ซึ่งผลิตจากโรงงานของบริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ยังได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


“Dow ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เราหมั่นพัฒนาและปรับปรุงทั้งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแข่งขันกับตลาดโลกได้ ดังเช่นเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนทั้ง 5 ที่ได้รับการรับรองจาก อบก. ในครั้งนี้ นายสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว                                                                ###


เกี่ยวกับ ‘ดาว

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ Dow ได้แก่ พลาสติกชนิดต่าง ๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 104 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี พ.ศ. 2564 ประมาณ 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท) สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dow.com หรือติดตามทวิตเตอร์ @DowNewsroom

 

เกี่ยวกับ ‘กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow Thailand Group) เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ประกอบด้วยบริษัทที่ ดาว เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และกลุ่มบริษัทร่วมทุนเอสซีจี - ดาว ซึ่งดาวได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ ดาว ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ตลาดหลักของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยได้แก่ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้ที่ https://th.dow.com/en-us  หรือติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/
โพสต์เมื่อ :
2565-06-23 14:53:38
 265
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์