BST Group จับมือ กนอ. ร่วมจัดสานเสวนา "ปล่อย ปลูก ป่า ปีที่ 12" เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ของระยอง

BST Group จับมือ กนอ. ร่วมจัดสานเสวนา "ปล่อย ปลูก ป่า ปีที่ 12" เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ของระยอง

BST Group จับมือ กนอ. ร่วมจัดสานเสวนา "ปล่อย ปลูก ป่า ปีที่ 12" เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างปอดแห่งใหม่ของระยองวันที่ 6 สิงหาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) และบริษัทในเครือ ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท บีเอสที เอเนออส อิลาสโตเมอร์ จำกัด (BEE) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนเขตตำบลบ้านฉาง ร่วมจัดโครงการ "สานเสวนา BST Group ร่วมกับ กนอ. พบชุมชน" ปล่อย ปลูก ป่า ปีที่ 12" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพบปะพูดคุย แจ้งข่าวสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทาง BST Group การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชุมชนฯ ได้ร่วมปลูกป่า 300 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 ไร่ ได้แก่ ต้นยางนา ต้นสะเดา ต้นมะฮอกกานี ต้นมะค่า เป็นต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับคาร์บอน ฟื้นฟูป่าชุมชน ให้เป็นพื้นที่ปอดแห่งใหม่ของชาวระยอง และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบไปด้วย ปลานิล 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 5,000 ตัว และปลาโพง 5,000 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 60,000 ตัว เพื่อสร้างระบบนิเวศ คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติอันงดงาม ณ ป่าชุมชน บ้านเนินสำเหร่ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง"
โพสต์เมื่อ :
2565-08-09 08:27:24
 60
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์