• หน้าแรก

  • ข่าวระยอง

  • บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2565

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2565

  • หน้าแรก

  • ข่าวระยอง

  • บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2565

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2565
คุณกาญจนา วงษ์อิสระ ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนผู้บริหารบริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2565 ซึ่ง TEX ได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและคุณวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โครงการนี้ฯ เป็นการแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2565-08-27 12:02:56
 92
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์