• หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • “พีทีที แทงค์ ” คว้ารางวัลเกียรติยศ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“พีทีที แทงค์ ” คว้ารางวัลเกียรติยศ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  • หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • “พีทีที แทงค์ ” คว้ารางวัลเกียรติยศ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“พีทีที แทงค์ ” คว้ารางวัลเกียรติยศ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม       นายณัฏฐะวุฒิ  เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหารรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022)  ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่​ 5​  ตุลาคม 2565​  ในโอกาสที่บริษัทพีทีที แทงค์ฯ  ผ่านการตรวจประเมินและได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “พีทีที แทงค์ได้มุ่งมั่นสร้างศักยภาพความก้าวหน้าทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต  การศึกษา และความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชน จังหวัดระยองเสมอมา และได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาโครงการธนาคารปูม้าบนบก เพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายพันธุ์ลูกปูม้าที่เพาะเลี้ยงรวมทั้งเพื่อเพิ่มรายได้ครัวเรือนจากการประกอบอาชีพประมงเรือเล็กชายฝั่ง และเป็นจุดเริ่มต้นความยั่งยืน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา จ.ระยอง ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

โพสต์เมื่อ :
2565-10-10 15:05:44
 180
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์