โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมสนับสนุนของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยส่งมอบ “ตุ๊กตาออมสิน เซรามิก BLCP” จำนวน 1,000 ตัว ซึ่งมีส่วนผสมจากเถ้าลอยคุณภาพดี, มีความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักการออมเพื่อการวางแผนการเงินที่ดีในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ส่งมอบของรางวัลไปยังชุมชน, กลุ่มประมงฯ, โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลนครระยอง พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในจังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง
“บีแอลซีพี ร่วมพัฒนา ดูแล ใส่ใจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”


โพสต์เมื่อ :
2566-01-16 09:19:51
 115
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์