กิจกรรม Facts-story Festival @Rayongโครงการหยุดข้อมูลลวง...Stop Fake Spread Facts "ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง"

กิจกรรม Facts-story Festival @Rayongโครงการหยุดข้อมูลลวง...Stop Fake Spread Facts "ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง"

กิจกรรม Facts-story Festival @Rayong
โครงการหยุดข้อมูลลวง...Stop Fake Spread Facts
"ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง"
 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรม Facts-story Festival @Rayong โครงการหยุดข้อมูลลวง...Stop Fake Spread Facts "ร่วมปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวปลอม-ข้อมูลลวง ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง โดยทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

โพสต์เมื่อ :
2566-02-18 16:15:21
 115
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์